Blogi

Blogi (38)

torstai, 11 touko 2017 15:47

Kuusinkijoen kalastussäännöt ja -määräykset 2017

Kirjoittanut

1. Lupa-alue    

Kuusinkijoki välillä Myllykosken voimalaitos – raja, Poislukien erikseen alla mainitut ja maastoon merkityt rauhoitusalueet.

2. Kalastuskausi

Kalastuskausi on 1.6. – 31.8. 2017. Viikkorauhoitus joella ma 12.00 – ti 12.00
Kuusinkijoen yläosan ns. ”Vuotungin vesialueella” on TÄYSRAUHOITUS 3.- 6.8.2017 SM-kisojen vuoksi (taimen ei kilpailukala). Kisoihin osallistuville myydään kilpailuajalle kalastuslupa osakashinnalla (10€/vrk).
kilpailulupia myydään ainoastaan Kuusingin leirintäalueelta.       
        
3. Rauhoitusalueet

 • Voimalaitoksen alapuoli n. 200 m
 • Putkosenlampareen (Käpysuvannon) alapäästä Karkulammen mutkaan n. 500 m
 • Raatehampaan alapuolelta alavirtaan n. 800 m ns. Raatekosken rauhoitusalue
 • Kuusinkijoen alaosassa (riippusilta)alapuolelle rajavyöhykkeelle oleva alue, vrk-rauhoitus, klo 20.00- 8.00
 • Hanhisuvanto kokonaan ”yläpää Kallio” (maastoon merkitty alue) 20.8. - 31.8.klo 20.00 - 8.00
 • Takkupyörre (maastoon merkitty alue) 20.8. - 31.8. klo 20.00 - 8.00. n. 200 m
 • Taimenen kalastuskielto koko kalastuskauden ajan Melalammen yläpäästä voimalaitoksen alapuolelle

4. Veneestä kalastaminen:

Veneestä kalastaminen ja kelluntarenkaan käyttö on kielletty.

5. Kalastuslupien hinnat:   

Viehelupa osakkaille, osakkaiden puolisoille ja osakkaiden lapsille

 • 10  euroa/vrk
 • 50  euroa/kausi

Vieheluvat ovat henkilökohtaisia. Alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. 15- 18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan ns. nuorisolupa.
Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvan lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Muiden kuin osakkaiden lupamaksut

 • 15 euroa / vrk

Paikkakuntalainen ei osakas

 • 15 euroa / vrk
 • 70 euroa / kausi

Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa.
Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvat lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

6. Sallitut pyydykset, saaliskiintiöt ja alamitat

 • Sallittuja pyydyksiä ovat uistin ja perho perinteisellä vapakalastusmenetelmällä, max. 2 perhoa/vapa.
 • Jigin sekä mutuleedsin käyttö on kielletty.
 • Suun ulkopuolelta tarttuneet kalat ja talvikot on päästettävä takaisin.
 • Nostokoukun käyttö on kielletty.
 • Taimenen alamitta on 60 cm ja harjuksen 35 cm.
 • Saaliskiintiöt: 1 taimenta / kausi

8. Kalastussääntöjen rikkomus

Kalastuslupa voidaan välittömästi perua, jos sen haltija rikkoo voimassaolevia sääntöjä tai määräyksiä. Kalastusrikkomuksesta seuraa kalastuskielto, joka kestää seuraavan kalastuskauden loppuun. Kalastuskielto koskee yhtenäislupa-alueen osapuolten hallinnoimia vesialueita.

keskiviikko, 03 touko 2017 19:51

Kalastus Kuusinkijoella 2017

Kirjoittanut
 • Sopimus yhtenäislupa-alueesta on voimassa seuraavat kolme vuotta
 • Viikkorauhoitus joella ma 12.00 – ti 12.00
 • Taimenen saaliskiintiö 1 taimen / kalastuskausi
 • Taimenen pyynti suositellaan lopetettavaksi, mikäli jokiveden lämpötila nousee yli +19°C
 • Suositus väkäsettömistä koukuista (Perhokalastuksen MM-kisoista v. 2020 alkaen ainoastaan väkäsettömät sallittuja)


KuningasTaimen -kisan ajankohta 8.7.2017.

keskiviikko, 28 joulukuu 2016 12:57

Voitto ”Vote” Palosaaren yhteisaddressi avattu

Kirjoittanut

Voitto ”Vote” Palosaaren yhteisaddressi avattu Kuusamon Kukka ja Hautaus Heikkilään, Kitronintie 1, 93600 Kuusamo.
Jos asut muualla ja haluat osallistua addressiin, niin soita Kukka ja Hautaus Heikkilään, puh. 08 852 2246 tai 0400 284 728, jolloin saat lisäohjeita.

torstai, 08 syyskuu 2016 22:37

Kuusinki-sovellus päivittyy

Kirjoittanut

Kalastuskausi on ohi, ja Kuusinki-sovellus sekä palvelin menee lähiaikoina päivitykseen. Sovellus on todennäköisesti jonkin aikaa käytöstä pois, mutta kerromme leirintäalueen netti- ja Facebook-sivuilla homman etenemisestä.
Parannusehdotuksia otetaan vastaan…

tiistai, 19 heinäkuu 2016 12:47

KuningasTaimen 2016

Kirjoittanut

Kisat lähestyvät, ja tällä hetkellä taimenta on joessa runsaasti. Kilpailu käynnistyy lauantaina 23.7. klo 16.00 ja päättyy 23.30. Palkintojen jako klo 24.00 leirintäalueella.

Myös viihdettä on luvassa, sillä Kaitsu Kääriäinen (mm. Halavatun Papat, Sakari Kuosmanen band, Sweet Leaf, Tax Free, Plutonium 74, Elokuu) viihdyttää leirintäalueella illan taimenpeijaisissa. Halukkaille kilpailijoille on tarjolla ilmainen kisasauna klo 22-24.

Tässäpä painavaa asiaa. Vaikka on pitkä teksti, kannattaa lukea loppuun saakka. 
Kannanoton jakelu: Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Kuusamon kaupunki / Naturpolis Kuusamo, vesialueidenomistajat ja Suomen Vapaa-ajan Keskusliitto (SVK)
Alkuperäinen kannanotto löytyy osoitteesta http://www.siilasmajankilta.com/siilasmaja.htm

----

Kuusamon kalastusseurat vaativat, että Kitkajoen Käylän kalanviljelylaitoksen tulevaisuus  Kuusamon arvokkaiden vaellustaimenten geenipankkina ja kestävän kalavedenhoidon pienpoikaskasvattamona on turvattava ministeriön päätöksellä ja kuusamolaisten toimijoiden yhteistyöllä.

Käylän kalanviljelylaitoksen Kitkajärven, Kitka-, Kuusinki- ja Oulanka/Savinajoen taimenkannat ovat Suomen arvokkaimmat vaellustaimenkannat. Kitkajärven järvitaimenkanta on uhanalainen ja Kitkajoen Jyrävän vesiputouksen alapuolisten Kitka-, Oulanka/Savina ja Kuusinkijoen vaellustaimenet ovat käytännössä jääkauden jälkeen makeaan veteen loukkuun jäänyt meritaimenkanta, joka nousee Venäjän Pää- ja Paanajärvistä Suomen puolen jokiin (Kitka, Kuusinki, Oulanka/Savina) pelkästään kudulle (mahalaukku surkastunut ja käyttäytyminen meritaimenten tapaan). Aiheesta on tutkimuksen kirjoittanut Mare Saraniemi: ”Kudulle nouseva Oulangan taimen”. Näiden erityisten ja uhanalaisten taimenten geenipankit, emokalaparvet tulee jatkossakin säilyttää omassa vesistössään – joka on vieläpä tautivapaa.

tiistai, 10 touko 2016 10:46

Kalastussäännöt ja luvat kesälle 2016

Kirjoittanut

Viehekalastus on sallittua Kuusinkijoella 1.6. - 31.8.2016.

Viehekalastuksessa jokialueilla:
- Sallitaan perinteinen vapakalastus 1 vapa/kalastaja ja vapaa kohti enintään kaksi perhoa tai muuta viehettä.
- Mato-onkikalastus on kielletty. Elävän syötin tai siihen verrattavan luonnollisen syötin käyttö kielletty. Jigin, mutu-leechin ja täkyraksin käyttö on kiellettyä.
- Harjuksen pyynti 8 – 20 koukkukoolla on sallittu lisäpainoilla (ns. urripyynti). Huom! Uistinkalastuksessa lisäpainon käyttö kielletty.
- Huom! Nostokoukun käyttö kielletty Kuusinkijoella.
 
- Suositellaan väkäsemättömien koukkujen käyttöä
 
Saalisrajoitus:
- 1 taimen / lupavuorokausi (2 taimenta max / kausi / 1 taimen/vuorokausi, taimenkiintiövuorokausi alkaa o.oo)
- Muualta kuin suusta tarttunut kala, sekä ”talvikot” pitää päästää takaisin veteen.
- Tammukoita ei ole.
- Pilkkiminen on kielletty kaikilla jokialueilla (KL 8 § ja 12 §).
- Veneestä kalastaminen ja kelluntarenkaan käyttö kalastuksessa on kielletty.

Viehelupa osakkaille, osakkaiden puolisoille ja osakkaiden lapsille Kuusinkijoelle maksaa:
- 10 euroa/vrk
- 50 euroa/kausi
- Vieheluvat olivat henkilökohtaisia.
- Alle 15- vuotiaat saivat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa. 15- 18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan ns. nuorisolupa.
- Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvan lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Muiden kuin osakkaiden lupamaksut Kuusinkijoelle lupa maksaa:
- 15 euroa / vrk
Paikkakuntalainen ei osakas
- 15 euroa / vrk
- 70 euroa / kausi
- Alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa.
- Koululais- ja leirikouluryhmät saavat kalastaa ilman lupaa luvat lunastaneiden huoltajien/valvojien seurassa.

Rauhoitusalueet:
- Raatekosken alapää - Haisusaaren välinen alue, n. 800 m.
- Rajavyöhyke - Valtakunnan raja, n. 800m.

OSA-AIKAISET RAUHOITUKSET:
- Rauhoitusalueet on merkitty maastoon.
- Takkupyörre (maastoon merk. alue n. 200 m.). 20.8.- 31.8. klo. 20.00 - 8.00 välinen aika.
- Hanhisuvanto KOKONAAN (ylärajaksi merkitään ”kallio”) 20.8.- 31.8. klo 20.00 - 8.00 välinen aika
- em. rauhoitukset alkavat 20.8.2012 klo 20.00
- Riippusillan alapuolelta rajavyöhykkeelle oleva alue 1.6.- 31.8. klo 20.00- 08.00 välisen ajan.

ALAMITAT JOKIALUEILLA:
- Harjus 35 cm
- Taimen 60 cm

torstai, 21 huhtikuu 2016 12:01

Perhokalastuksen vuoden 2020 MM-kisat Kuusamoon

Kirjoittanut

Kansainvälisen Urheilukalastusliiton C.I.P.S:in kongressissa Portugalissa hyväksyttiin yksimielisesti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) hakemus vuoden 2020 perhokalastuksen MM-kisojen järjestämisoikeudesta.

Kuusamossa kisattiin perhokalastuksen MM-kisat viimeksi vuonna 1989. Eri maiden edustajien hyvät muistot kisasta auttoivat Suomen valintaa, kun ehdolla oli muitakin maita.

Vuosien saatossa osallistuvien maiden määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi. Vuoden 2020 kilpailuun odotetaan joukkueita yli kolmestakymmenestä maasta, yhteensä yli 250 henkeä.

MM-perhokalastuksen kilpailuvesiksi on alustavasti valittu jokia ja järviä Kuusamon, Taivalkosken ja Sallan alueilta. Jokiosuuksia tarvitaan kilpailun aikana yhteensä kaksikymmentä kilometriä.
Paikallisten kalastusseurojen ja muiden SVK:n seurojen jäsenten avulla etsitään Kuusinki-, Kitka- ja Kostonjoista mahdollisimman tasapuolisia alueita. Lisäksi harjoittelua varten tarvitaan Oulanka- ja Savinajokia. Järviksi valitaan kaksi soveltuvinta. Ehdolla ovat ainakin Porontima, Petäjälampi, Säkkilänjärvi ja Ajakka.

Lopulliset kilpailuvedet valikoituvat kansallisista kilpailuista saatavien kokemusten perusteella tulevien vuosien aikana.

MM-perhokalastuskisojen ajankohta tulee olemaan elokuun puolivälissä ja ne kestävät reilun viikon. Kilpailukeskus on Rukalla.

Kotikisasta tavoitteena kultaa

Suomen joukkueen jäsenet valitaan neljän vuoden näyttöjen perusteella. Tavoitteena on kirkastaa vuoden 1989 pronssi kullaksi. Tavoite ei ole helppo, sillä useiden maiden joukkueita tulee ennakkoon harjoittelemaan Kuusamon ja Taivalkosken kisavesiin.
Tämän vuoden MM-perhokalastusjoukkueemme matkustaa syyskuussa Coloradon Vailiin, jossa oman haasteensa asettaa totuttautuminen korkeaan ilmanalaan.

Perhokalastuksen Euroopan mestaruuskisat ovat Puolassa. Siellä maatamme edustaa kaksi joukkuetta, miehet ja ensimmäistä kertaa kokonaan naisista koostuva joukkue.

tiistai, 18 elokuu 2015 12:57

Joki palkitsi

Kirjoittanut

Joki palkitsi Eskon neljänkymmenen vuoden jälkeen 5,2 kg:n komialla kojamolla. Onnittelut!

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.